White antelope แอนทิโลปเขาเกลียว ผู้มาพร้อมกับเขาอันงดงาม

ความงดงามที่ทุกท่านได้ประจักต่อสายตาในขณะนี้คือ แอนทิโลปเขาเกลียว  Addax nasomaculatus หรือ White antelope และ Screwhorn antelope  สัตว์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายสะฮารา มันถูกจัดอนุกรมวิธานโดย Henri de Blainville ในปี ค.ศ 1816 มาพร้อมกับความโดดเด่นของเขาทั้งสองข้างที่โค้งเกลียวและยาวได้มากถึง 85 เซนติเมตร
white-antelope
แอนทิโลปเขาเกลียว เมื่อโตเต็มที่มีความสูงลำตัวราว 1 เมตร มีขนยาวบริเวณหน้าผากเป็นสีน้ำตาลเข้มคลายทรงผมชาย ส่วนสีขนนั้นจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในฤดูร้อนขนของมันจะมีสีขาวหรือคครีม ส่วนฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาน้ำตาล

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น