Temperature Inversion ทะเลหมอกแกรนด์แคนยอน

เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของ Temperature Inversion ปรากฏการณ์ที่เกิดในพื้นที่แกรนด์แคนยอนซึ่งไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆ ปรากฏการณ์นี้ทำให้แกรนด์แคนยอนเต็มไปด้วยหมอกที่ปกคลุม สร้างความสวยงามแปลกตาพบเห็นได้ในทุกๆ 2-3 ปี เท่านั้น
temperature-inversion
โดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้มักจะพบในช่วงฤดูหนาวที่มีกลางคืนยาวกว่าปกติ บวกกับลมที่สงบและท้องฟ้าปลอดโปร่ง ชั้นความเย็นถูกกักเก็บอยู่ใต้บรรยากาศที่อุ่นกว่า ลมที่สงบจึงส่งผลให้ชั้นบรรยากาศทั้ง 2 ไม่รวมเข้าหากัน ท้องฟ้าที่โปร่งที่ช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานทำให้อุณหภูมิที่พื้นดินลดลงหลายเท่า นั่นทำให้ความชื้นที่ถูกกักอยู่ด้านในชั้นบรรยากาศกลายเป็นหมอกปกคลุมไปทั่ว
ที่มา : สำรวจโลก
ภาพจาก National Park Service

แสดงความเห็น