Taj เสือโคร่งทอง

นี่คือเจ้าเสือโคร่งที่มีชื่อว่า Taj เป็นเสือโคร่งเบงกอลที่มีความผิดปกติของยีน ทำให้มันมีสีขาวผสมกับสีปกติ จนเรียกกันว่า เสือโคร่งสีทอง ความโดดเด่นของสีสันทำให้มันเป็นขวัญใจของผู้คนที่ได้มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ Cougar Mountain ของสหรัฐฯ
taj
สำหรับเสือขาวนั้นมักจะพบในสายพันธุ์เสือโคร่งเบงกอล รูปร่างของมันมีลักษษณะเหมือนกับเสือโคร่งเบงกอลทั่วไปทุกอย่าง แต่มีความพิเศษคือขนพื้นที่เป็นสีขาวและลายสีน้ำตาลเข้ม ม่านตาเป็นสีฟ้า จูกสีชมพู และขาวครีม โดยสีเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของยีน หรือเรียกกันว่า ภาวะด่าง(Leucism)
taj

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ Dcoetzee

แสดงความเห็น