ภาพที่ได้เห็นกันอยู่นี้ถ้าไม่สังเกตุดีๆ อาจจะคิดว่าเป็นท่อนไม้ธรรมดา แต่นั่นไม่ใช่เพราะยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่า Dolophones ดูต่อ »