บ่อยครั้งถ้าหากใครได้เดินทางไปต่างจังหวัด บนถนนที่ตัดผ่านป่าเขาลำเนาไพร ในบ้านเรามักจะเห็นสายสลิงที่ขึ้งจากเสาไฟฟ้าหรอเสาที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะข้ามถนนไปอีกฝั่ง แรกๆก็สงสัย ดูต่อ »