นก สิ่งมีชีวิตมีเสียงร้องไพเราะ หลายคนนั้นชื่นชอบเสียงแจ้วๆ ของพวกมันเป็นอย่างมาก ดูต่อ »