ความงดงามที่ทุกท่านได้ประจักต่อสายตาในขณะนี้คือ แอนทิโลปเขาเกลียว  Addax nasomaculatus ดูต่อ »