หลายๆ คนนั้นเวลาที่เครียดหรือไม่สบายใจ มักจะมีวิธีในการผ่อนคลายตัวเองอยู่หลายแบบ บางคนอาจจะออกไปเดินเล่น ดูต่อ »