หลังจากที่ทาง Vivo ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า X30 ดูต่อ »