หลังจากที่ทาง Vivo ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า X3 ดูต่อ »