ภาพที่ได้เห็นกันนี้ไม่ได้ถูกตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่อย่างใด หากแต่ว่ามันเป็นดอกไม้สีดำธรรมชาติ โดยยมันคือ Vanda ดูต่อ »