หลายคนที่ได้เห็นภาพนี้อาจคิดว่านี่เป็นแค่ภาพกิ่งไม้ที่มีหนาม แต่จริงๆ แล้วหนามที่เห็นี้ไม่ใช่ส่วนของต้นไม้นะครับ แต่หากว่าเป็น ดูต่อ »