เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของแมลงรูปร่างประหลาดที่เหมือนหลุดออกาจากหนังสือสัตว์ยุคโบราณที่มีชื่อว่า Platerodrilus เจ้าตัวนี้พบได้ในป่าฝนเขตร้อนโดยเฉพาะแถบ ประเทศอินเดียและบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูต่อ »