แน่นอนว่าหลายคนต้องคิดเหมือนผมว่าสิ่งที่ได้เห็นกันอยู่นี้มันดูประหลาดเสียจนไม่คิดว่านี่คือพืชชนิดหนึ่ง มองไกลนึกว่าใครจุดธูปไว้หลายดอก แต่นี่คือ Trachyandra ดูต่อ »