ในช่วงที่หลายคนได้พักร้อน ได้หยุดท่องเที่ยว แต่อาจจะมีอากาเบื่อบรรยากาศที่เคยไปมาหมดแล้ว ทั้งทะเล ดูต่อ »