นี่คือต้นไม้ที่มีชื่อว่า Patriarca da Floresta  ดูต่อ »