คุณเป็นหนึ่งหรือไม่ที่ชื่นชอบการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจ บอกเลยว่าการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ช่วยในการออกกำลังกาย แต่การจะว่ายน้ำให้มีความสุขก็ต้องเลือกสระแบบแจ่มๆ ดูต่อ »