เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของเมฆประหลาดที่เกิอดขึ้นในในประเทศซิมบับ เรียกกันว่า Mammatus Clouds ดูต่อ »