ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า Facebook จะซ่อนยอด Like ดูต่อ »