ถ้าพูดถึงแสง สี เสียง ปัจจุบันนั้นมีโชว์อยู่ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดูต่อ »