เทคโนโลยีขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและระบบขับขี่อัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนบนท้องถนนเท่านั้น หากแต่ว่ารถไถนาเองก็มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในอนาคตเช่นกัน เกษตกรจะไม่ต้องตากแดดร้อนๆ อีกต่อไป ดูต่อ »