ความสวยงามที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือนก Keel-billed Toucan ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ดูต่อ »