มองผ่านๆ อาจจะเป็นภาพธรรมดาที่มีใบไม้แห้ง แต่เอาเข้าจริงๆ ภาพนี้มีผีเสื้ออยู่ด้วยนะ ดูต่อ »