โลกของเราใบนี้เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่มากมาย หลายชนิดมีความพิเศษ ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตประจำที่คุ้นเคยของมันเอง หลายคนน่าจะเคยเห็นอย่างเช่นงูบางชนิดที่สามารถร่อนจากที่สูงได้ ดูต่อ »