ภาพอันชวนให้ฉงนนี้คือภาพของนกที่มีชื่อว่า Jacana  […] ดูต่อ »