ยังมีกระแสข่าวออกมาอยยู่เรื่อยๆ สำหรับ Phone 12 ดูต่อ »