ที่ทุกท่านได้เห็นต่อไปนี้เป็นเต่าชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Big-headed turtle  หรือ ดูต่อ »