ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ CAD ของ  Samsung ดูต่อ »