สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราใบนี้บางครั้งมันก็แอบซ่อนความน่ารัก ความแปลก ความตลกเอาไว้ จะมองเห็นได้บางครั้งต้องอาศัยกล้องที่มีกำลังขยายสูงๆ ดูต่อ »