นี่คือ Conophytum wettsteinii  เป็นหนึ่งในสายพันธุ์พืชอวบน้ำของแอฟริกาใต้และนามิเบีย ดูต่อ »