ความลงตัวมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้มีแค่สิ่งที่คนเราสร้างหรือพัฒนาขึ้นเท่านั้น หากแต่ว่าธรรมชาติเองก็สร้างสรรค์สิ่งนี้ด้วยเช่นกัน และที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้ก็คือ ดอกคามิเลีย ดูต่อ »