เชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเห็นภาพน้ำตกอันสวยงามนี้ผ่าตามาบ้างแล้วอย่างแน่นอนในอินตเตอร์เน็ต เพราะมันสวยงามและถูกแชร์อย่างแพร่หลายสำหรับ Bigar Waterfall ดูต่อ »