บนโลกของเราใบนี้มีแมลงอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด หลายสายพันธุ์ จะบอกว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดครับ เพราะเจ้าพวกนี้แหละ ดูต่อ »