ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้เป็นภาพจริงที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งมาแต่อย่างใด โดยภาพที่เห็นกันนี้เป็นภาพของ ปลาคาร์ปสีฟ้า ที่เรียกกันว่า ดูต่อ »