ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ Acorn woodpecker (Melane ดูต่อ »