การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันหา แต่หากต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวง ทำงานในสถานที่ที่เต็มไปด้วยตึกราสูงใหญ่ คงเป็นไปได้อยากที่จะมีธรรมชาติมารายล้อมนอกจากควันพิษและรถราที่มากมายก่ายกอง ดูต่อ »