หลายคนที่ได้เห็นหน้าตาของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะต้องแปลกตาอย่างแน่นอน เพราะเจ้าตัวนี้ดูจะมีจมูกใหญ่เป็นโพรง ชวนให้สงสัยว่ามันมีไว้ทำไมกัน เจ้าตัวที่เห็นกันนี้มีชื่อเรียกว่า ดูต่อ »