ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ ไข่มุกเมโล (Melo Pearl)  ดูต่อ »