คงจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่านี่คือสุดยอดอาหารอีสาน ทั้งหายาก และมีราคาแพงระดับภัตตาคาร ดูต่อ »