ความสวยงามของสีขนอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไม่มีวันเสื่อมคลายจริงๆ สำหรับเจ้า ไก่ฟาโรห์  หรือ ดูต่อ »