พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของความเป็นที่สุดในโลกของเราในวันนี้ครับ เนื่องในโอกาสอันดีที่วันนี้เป็นวันมหามงคลของทุกๆ นั่นก็คือ วันที่ ดูต่อ »