ตอนเด็กๆ ใครเคยได้ยินเรื่อเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ว่าใต้โลกของเรามีปลาตัวใหญ่อาศัยอยู่บ้าง เวลาปลาขยับตัวจะเกิดแผ่นดินไหว ตอนเด็กๆ ดูต่อ »