นี่คือภาพของโลมาสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Commerson’s dolphin  ซึ่งโดยทั่วไปพวกมันจะถูกเรียกว่า ดูต่อ »