ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้คือสายพันธุ์ของโลมาน้ำจืดที่มีชื่อว่า โลมาอิรวดี  : Irrawaddy ดูต่อ »