คนเราทุกคนเกิดมาต้องตาย ความตายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิญญานนั้นเราไม่รู้ว่าจะไปสู่ที่ใด และโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่ ดูต่อ »