ถ้าพูดถึงงานศิลปะ งานประติมากรรมต่างๆ หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอย่างแน่นอน และปัจจุบันนี้ ดูต่อ »