หากพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ โต๊ะ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักภายในบ้านเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว ดูต่อ »