จากสถาณะการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก สร้างความหวาดกลัวกระทบทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจและสังคม งานนี้ทำให้ ดูต่อ »