เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของแม่น้ำที่มีคความยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนที่มีชื่อว่า แม่น้ำฮวงโห  หรือ แม่น้ำเหลือง ดูต่อ »