ที่ทุกท่านกำลังได้เห็นกันนี้เป็นสัตว์ที่มองยังไงก็ไม่น่าจะใช่แมว แต่มันคือ แมวริงเทล (Ring-tailed ดูต่อ »