เพจสำรวจโลกได้โพสต์ภาพของ Hooded Seal หรือ ดูต่อ »